Rök­gril­la­de kyc klinglå rfil éer med ros­ma­rin

Leva & Bo - - Gott Med Grillat -

4 por­tio­ner • 12–16 kyckl in glår fi­lé­er • salt • ny­ma­len svart­pep­par • 2 ci­tro­ner, ri­vet skal • 2–3 msk färsk ros­ma­rin, hac­kad • en re­jäl nä­ve rök­spån, till

ex­em­pel från äpp­le el­ler al Me­lon- & fe­ta­ost­sal­lad: • 1 li­ten ga­li­a­me­lon • 1 li­ten nät­me­lon • 200 g fe­ta­ost • 70 g ruco­la • ½ röd­lök, tunt ski­vad • 1 kru­ka myn­ta, strim­lad • 1–2 msk oliv­ol­ja • vit bal­sam­vi­nä­ger Ci­tro­nyog­hurt: • 2 dl tur­kisk yog­hurt • ½ ci­tron, ri­vet skal • 1 tsk ho­nung • ½ klyf­ta vit­lök • salt • ny­ma­len svart­pep­par

1 Fyll ena hal­van av klot­gril­len med bri­ket­ter och tänd gril­len. An­vänd bri­ket­ter ef­tersom de brin­ner läng­re än kol. Vän­ta tills ko­len bli­vit grå och har en fin glöd. Lägg un­der ti­den rök­spå­nen i vat­ten.

2 Sal­ta och pepp­ra fi­lé­er­na på bå­da si­dor. Riv ska­let på ci­tro­nen och hac­ka ros­ma­ri­nen fint. För­de­la dem på in­si­dor­na av fi­lé­er­na och rul­la ihop. Bind sam­man med snö­re.

3 Kär­na ur me­lo­ner­na och skär bort ska­let. De­la dem i tär­ning­ar och lägg i en skål. Smu­la över fe­ta­os­ten. Blan­da ner ruco­la, röd­lök och myn­ta och ring­la över oliv­ol­ja och vit bal­sam­vi­nä­ger.

4 Blan­da in­gre­di­en­ser­na till ­ci­tro­nyog­hur­ten.

5 Gril­la kyck­lin glå rfi­lé­ern a has­tigt run­tom över glöd­bäd­den, tills de fått fin färg. Flyt­ta över lår­fi­lé­er­na till and­ra si­dan, det vill sä­ga den ut­an kol un­der (in­di­rekt vär­me). Lyft upp rök­spå­nen ur vatt­net och strö dem över bri­ket­ter­na i gril­len. Sätt på loc­ket och låt rök­gril­la i cir­ka 25–30 mi­nu­ter el­ler tills kyck­ling­en är fär­dig.

6 Ser­ve­ra kyck­ling­en till­sam­mans med me­lo­n­sal­la­den och den kal­la ci­tro­nyog­hur­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.