Vad är ha­ris­sa som är med i re­cep­tet?

Hej, i num­mer 30 av LE­VA&BO ­hit­ta­de jag ett re­cept som jag gär­na skul­le vil­ja gö­ra. Det är bri­que med ton­fisk, ägg och ka­pris som ver­kar spän­nan­de. Men i min af­fär hit­tar jag ing­et som he­ter ha­ris­sa, vad är det? Svar:

Leva & Bo - - Fråga Oss - FO­TO OVE LINDFORS MAJ-LIS

Ha­ris­sa är en stark sås på bland an­nat chili­pep­par och vit­lök som an­vänds of­ta i det nord­af­ri­kans­ka kö­ket. Den finns of­tast in­te vid krydd­hyl­lan ut­an sna­ra­re vid kon­ser­ver och oli­ka in­lägg­ning­ar och finns i väl­sor­te­ra­de livs­me­dels­af­fä­rer. Du kan ock­så gö­ra egen. Här är ett re­cept: • 2 röd chi­li­frukt • 2 vit­löks­klyf­tor • 2 tsk ko­ri­an­der­frön • 2 tsk spis­kum­min, ma­len • ½ tsk svart­pep­par, ma­len • 1 tsk salt • ½ dl oliv­ol­ja Blan­da al­la in­gre­di­en­ser i en mat­be­re­da­re och kör till en slät pas­ta.

MED TON­FISK. Bri­que är ur­sprung­li­gen en tu­ni­sisk maträtt som bli­vit po­pu­lär i he­la Nord­af­ri­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.