TRIVS I SO­LEN

Leva & Bo - - Förnya Krukorna -

4 Sil­ver­gir­land Cal­cep­ha­lus

brow­nii blir myc­ket fin till­sam­mans med and­ra sen­som­mar blom­mor, men är även myc­ket söt som so­li­tär. Tål in­te för myc­ket vat­ten i kru­kan, men håll den kon­stant fuk­tig. Trivs i so­li­ga lä­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.