TIDLÖS DE­SIGN­HISTO­RIA TILL­BA­KA PÅ TA­PE­TEN

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

Scan­di­na­vi­an De­sig­ners II är en unik ta­pet­kol­lek­tion med möns­ter från vå­ra fem mest äls­ka­de skan­di­na­vis­ka form­gi­va­re in­om ar­ki­tek­tur och möns­ter­de­sign. Hit­ta din fa­vo­rit ur 1940- till 60-ta­lets färg­star­ka och na­tur­nä­ra epo­ker. Från Ar­ne Jacob­sens geo­met­ris­ka fun­ki­se­le­gans och Stig Lind­bergs de­ko­ra­ti­va sa­gomöns­ter till syst­rar­na Jobs prun­kan­de möns­terskatt och Vi­o­la Grå­stens stil­med­ve­tet teck­na­de löv­verk. Al­la möns­ter har en ge­nom­gå­en­de lek­full prä­gel som gör dem till per­fek­ta kom­ple­ment i vår strik­ta, skan­di­na­vis­ka in­red­nings­stil. Det klas­siskt ny­ska­pan­de har ald­rig va­rit mer i ti­den!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.