SOM EN TAVLA

Leva & Bo - - Lyxig Garderob -

11 Med en bit av en ta­pet från De­sig­ners guild blev den an­nars or­di­nä­ra an­slags­tav­lan i kork ett fint och prak­tiskt blick­fång på väg­gen. Anslags­tav­la, 39 kro­nor, Ikea.

11

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.