Färg och lop­pis­fynd i vack­ra trä­vil­lan

Leva & Bo - - Innehåll -

Ål­der: 35. Fa­milj: Gift med Mag­nus. Bar­nen Måns och Lo­vis. Gör: Staj­lar och in­re­der i eg­na fö­re­ta­get Sti­na in­re­der. Job­bar även som lä­ra­re. Bor: Jön­kö­ping. Instagram: sti­na­in­re­der.

PER­SON­LIGT I matrum­met finns en stor köp­man­disk som Sti­na hit­ta­de när en gam­mal lant­han­del skul­le ri­vas. På dis­ken syns två dock­hu­vu­den som Sti­na har fyllt med gips för att ska­pa ljus­sta­kar.

LE­VA&BO •

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.