Pris­värt från Spa­ni­en

Leva & Bo - - Innehåll -

Marqués de Cá­ce­res Ro­sa­do 2015 (2755) Rio­ja, 79 kr Fin, ren fruk­tig­het, in­slag av rö­da äpp­len och ci­trus. Bra frisk­het. Gott till en hel­stekt kyck­ling med ör­ter och vit­lök. Torres Gran Viñ Sol Char­don­nay 2015 (2459) Penedès, 79 kr Gans­ka smak­rikt med drag av mog­na äpp­len, ana­nas och lätt kryd­dig­het. Nu­mer eko­lo­giskt. Till ex­em­pel­vis en ma­tig kyck­lingsal­lad. Eco Ro­jo 2015 (2521) Ali­can­te, 69 kr Ge­ne­röst eko­vin i mjuk stil med in­slag av mog­na bär, lak­rits och en lätt ör­tig ton. Gott till gril­la­de fläsk­kot­let­ter med kan­ta­rellsås. Ni­vei Blan­co 2015 (2184) Rio­ja, 64 kr Piggt och friskt med drag av äpp­len och ett ör­tigt in­slag. Gott till en frisk sal­lad med rä­kor och vit­löks­dres­sing. Ca­la­buig Tempra­nil­lo 2015 (2714) Va­len­cia, 59 kr Trev­ligt bud­getvin med saf­ti­ga to­ner av mör­ka bär och li­te va­nilj. Gär­na till gril­la­de grön­sa­ker på vit­löks­bröd. Cam­po Vi­e­jo Ca­va Brut Re­ser­va (7782) Ca­va, 75 kr Friskt, torrt bub­bel med to­ner av syr­lig ci­trus och gu­la pä­ron. Gott till lät­ta­re fisk- och skal­djurs­rät­ter. Bi­ur­ko Tempra­nil­lo 2015 (2045) Rio­ja, 79 kr Mjukt och av­run­dat med to­ner av mog­na körs­bär, ör­ter och en pigg frukt­sy­ra. Eko­lo­giskt. Pas­sar fint på en ta­pas­buffé. So­le­a­do Ver­de­jo Or­ga­nic 2015 (6043) Ru­e­da, 79 kr Eko­lo­giskt med bra driv i sma­ken. Friskt ap­ti­tre­tan­de med to­ner av färs­ka fruk­ter och ör­ter. Ser­ve­ra gär­na till en svampoch kräft­paj. El Mi­rac­le Ca­va Brut (7700) Ca­va, 69 kr En­kel och trev­lig ca­va med fris­ka to­ner av äpp­le och stråk av grape. Gott som ming­el­vin till små mac­kor med ser­rano­skin­ka. Bi­lo­gí Ca­sa los Frai­les 2014 (2031) Va­len­cia, 79 kr Smak­rikt och kryd­digt eko­vin med to­ner av plom­mon, blå­bär och li­te lak­rits. Gott till lammfärs­bif­far med ostcrè­me.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.