Ska­pa hus­dröm­men med hjälp av vår uni­ka Villas­ka par­me­tod

Leva & Bo - - KUNGSHUS HOLMERSUND -

För­läng hu­set, flyt­ta väg­gar, höj ta­ket, lägg till någ­ra föns­ter el­ler en fly­gel… Möj­lig­he­ter­na att änd­ra på vå­ra hus är närapå oänd­li­ga med vår uni­ka Villas­ka par­me­tod. Och tack va­re vår flex­ib­la till­verk­nings­me­tod, kan du änd­ra ut­an att kost­na­der­na ske­nar iväg. Välj mel­lan vå­ra hus­mär­ken Ane­by­hus, Eke­fors­hus och Kungs­hus och ut­gå från vå­ra många grund­mo­del­ler!

Fånga det sista av som­ma­ren från en stör­re bal­kong

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.