Länge le­ve SOM­MA­REN

Leva & Bo - - KUNGSHUS HOLMERSUND -

Njut av sen­som­ma­ren. Låt dig loc­kas av al­la läc­ker­he­ter på sto­ra skär­gårds­bor­det. Fyll på med glad un­der­håll­ning av vå­ra kryss­nings­vär­dar och shop­ping till sol­skens­pri­ser. På HavsVid­den väl­kom­nas du av det mäk­ti­ga

ha­vet, de kar­ga tal­lar­na och de rö­da klip­por­na. Välkommen till Åland!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.