DESIGNAT FÖR DRÖMSÖMN.

Leva & Bo - - Shopping - Läs mer på IKEA.se/säng

Det är lät­ta­re att so­va bra i en mil­jö du trivs med. VALLAVIK är en kon­ti­nen­tal­säng av högs­ta kva­li­tet bå­de vad gäl­ler de­sign och kom­fort. Den ger sov­rum­met en varm och in­bju­dan­de käns­la. Tex­tilen och de däm­pa­de fär­ger­na hjäl­per till att ab­sor­be­ra ljud och ljus. Be­sök ditt när­mas­te va­ru­hus för att ut­fors­ka he­la vårt sängs­or­ti­ment. Vå­ra sängspe­ci­a­lis­ter hjäl­per dig att hit­ta din nya dröm­säng.

3.330:–

PAX gar­de­rob, vit­la­se­rad ek, 100×58×236 cm (in­kl. kläd­stång, hyll­plan, lå­dor, be­lys­ning och sko­stöd) 799:– KRAGSTA sats­bord, set om 2

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.