DUKA VAC­KERT

Leva & Bo - - Nytt & Nött -

Bord med sten­ski­va, 4 595 kro­nor, vas, 599 kro­nor, tall­ri­kar, 175 kro­nor styck, allt från Posh living. Vin­glas, 150 kro­nor styck, Even­sen an­tik. An­ti­ka as­siet­ter, 350 kro­nor styck, Lo­ve war­ri­ors. Ser­vet­ter, 479 kro­nor för fy­ra, Ax­lings lin­ne. Sil­ver­be­stick: ske­dar, 80 kro­nor gaff­lar, 80 kro­nor, styck, Gar­bo in­te­ri­ors. Snitt­blom­mor, Flo­rist­kom­pa­ni­et.

LE­VA&BO •

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.