Ele­gant med svär­ta

Leva & Bo - - Shopping - Av EM­MY LUNDSTRÖM

till­ver­ka­de i sjö­gräs, från 179 kro­nor, Gra­nit. i ter­a­kot­ta från Mu­ubs, 549 kro­nor, Ho­me structu­res. med fot av mäs­sings­fär­gad me­tall och ljus­hål­la­re av mar­mor, 15 cen­ti­me­ter hög, 99 kro­nor, El­los. med ked­ja, 17,5 cen­ti­me­ter i di­a­me­ter, 99 kro­nor, La­ger­haus. i mar­mor, 99 kro­nor för två, Gra­nit. i eko­lo­giskt od­lad bo­mull, 50 × 70 cen­ti­me­ter, 39 kro­nor, La­ger­haus. Dekorativt av me­tall med präg­lat möns­ter, 33 cen­ti­me­ter i di­a­me­ter, 349 kro­nor, El­los. i me­tall som går att fäl­la ihop, 499 kro­nor, Ikea. som mä­ter 50 × 50 cen­ti­me­ter, H&M ho­me.

Mörk Spe­gel

LE­VA&BO •

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.