STÄLL DI­REKT PÅ MAR­KEN

Leva & Bo - - Stor Guide -

3Kom i gång och ba­da di­rekt med den­na mo­dell som le­ve­re­ras fär­dig­mon­te­rad och klar att pla­ce­ras di­rekt på mar­ken. Ba­dets kar är till­ver­kat en­ligt sam­ma prin­cip som ett båtskrov. Finns i två stor­le­kar som rym­mer 4–5 al­ter­na­tivt 6–8 per­so­ner. Från 21 900 kro­nor.

skar­gard­s­tun­nan.se.

Pris: Mer in­fo:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.