SPA MED MÅNGA TILLVAL

Leva & Bo - - Stor Guide -

2Spa­bad som går att an­pas­sa ef­ter di­na be­hov. Välj färg bå­de ut- och in­vän­digt, an­tal sitt- och ligg­plat­ser samt om du vill ha ste­reo med blu­e­tooth så du kan lyss­na på musik sam­ti­digt som du bubb­lar. Har ozonre­ning och frost­vakt som skyd­dar mot is­bild­ning i rörsy­ste­met. Från 78 995 kro­nor.

skanska­bygg­va­ror.se.

Pris: Mer in­fo:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.