BÅ­DE JACUZZI & BAD­TUN­NA

Leva & Bo - - Stor Guide -

4Mo­del­len Re­gal gör det möj­ligt att för­e­na bå­de ute­ba­dets vedel­da­de na­turupp­le­vel­se med spa­vis­tel­sens jacuz­zi­mas­sage. Upp­värm­ning­en fun­ge­rar som en van­lig bras­ka­min. Bub­bel­sy­ste­met kom­mer som tillval och drivs av el. Trä­pa­ne­len be­står av röd­brun fu­ru. Går även att få un­der­vat­tens­be­lys­ning. Från 34 900 kro­nor.

skar­gard­s­tun­nan.se.

Pris: Mer in­fo:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.