FÖR KY­LIGT KLI­MAT

Leva & Bo - - Stor Guide -

6Ett ut­om­hus­spa som är an­pas­sat för att kla­ra vårt nor­dis­ka kli­mat. Ba­det, som rym­mer 6–7 per­so­ner, har ett väl till­ta­get sitt­djup som gör att man slip­per sit­ta med ax­lar­na ovan vat­ten­y­tan. Väl iso­le­rat för en ener­gi­snål upp­värm­ning. Utrus­tad med led­lam­por. 139 000 kro­nor.

bad­spe­ci­a­lis­ten.se.

Pris: Mer in­fo:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.