JUSTERBAR MASSAGE

Leva & Bo - - Stor Guide -

9Bad som rym­mer sex per­so­ner. Här går det att bå­de sit­ta och lig­ga sam­ti­digt som bubb­lor­na ger skön massage. 32 mas­sa­ge­mun­styc­ken varav tolv går att ju­ste­ra. Un­der­vat­tens­be­lys­ning, frost­vakt och ozonre­ning in­går. 52 995 kro­nor.

skanska­bygg­va­ror.se.

Pris: Mer in­fo:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.