TUN­NA MED GOTT OM PLATS

Leva & Bo - - Stor Guide -

7Sve­ri­ge­tun­nans sju­sit­si­ga mo­dell är en stor­säl­ja­re. En­ligt till­ver­ka­ren värms vatt­net från 5–10 gra­der till 37 gra­der på mel­lan 1,5 och 2,5 tim­mar be­ro­en­de på hur iv­rigt det el­das. Tun­nan är klädd i tryc­kim­preg­ne­rad trä­pa­nel och själ­va tun­nan går att få blå el­ler vit. Det krävs ing­en mon­te­ring ut­an tun­nan le­ve­re­ras i bad­fär­digt skick. 22 995 kro­nor.

sve­ri­ge­tun­nan.se.

Pris: Mer in­fo:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.