SÄNKS NER I BRYGGAN

Leva & Bo - - Stor Guide -

10Mo­del­len mon­te­ras ned­sänkt i ter­ras­sen el­ler i bryggan. Ka­mi­nen är pla­ce­rad di­rekt i vatt­net bakom skyd­dan­de trä­pa­nel, vil­ket in­ne­bär att all strål­nings­vär­me går rakt ut i bad­vatt­net. Som tillval finns re­nings­verk som gör det möj­ligt att be­hål­la sam­ma vat­ten sä­song­en ut i stäl­let för att töm­ma och fyl­la var­je gång. Från 17 900 kro­nor.

skar­gard­s­tun­nan.se.

Pris: Mer in­fo:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.