FÖRDELA BUBB­LOR­NA

Leva & Bo - - Stor Guide -

11Bad med kom­pak­ta mått och en kraf­tig tur­bo­jet som fun­ge­rar som en flö­des­re­gle­ra­re – du kan kon­cen­tre­ra bubb­lor­na till spe­ci­fi­ka sä­ten el­ler fördela dem jämnt över he­la ba­det. Är utrus­tad med två kap­ten­sä­ten för ex­tra kom­fort och massage. På mot­sat­ta si­dan finns ett öp­pet sä­te med plats för två vux­na el­ler tre barn. 70 000 kro­nor.

folk­pool.se.

Pris: Mer in­fo:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.