KLA­RAR ATT STÅ KALLT

Leva & Bo - - Stor Guide -

12Ett väli­so­le­rat bad som är gjort för att kun­na stå ut­om­hus i kallt kli­mat. Rym­mer fy­ra per­so­ner. Har 18 jet­mun­styc­ken där du kan ju­ste­ra hård­he­ten på mas­sa­ge­strå­lar­na. Au­to­ma­tisk re­ning hål­ler ef­ter vat­ten­kva­li­te­ten. In­byggd led­lam­pa där du kan väl­ja färg på be­lys­ning­en. 56 300 kro­nor.

folk­pool.se.

Pris: Mer in­fo:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.