SÅ SKA­PAR DU EN HÄR­LIG UTEPLATS

Leva & Bo - - Lata Dagar -

ÅÅDe­la upp al­ta­nen i oli­ka de­lar. För mid­dag,

fi­ka, slap­pa stun­der, lek och bad. ÅÅStäll mat­bor­det un­der tak. Ta­ket skyd­dar

bå­de från vär­me och regn. ÅÅSe till att mö­ble­ra med ut­om­husmöb­ler

som kla­rar bå­de vär­me och ky­la. ÅÅFör en ele­gant och stil­ren käns­la, in­red med en en­het­lig färgska­la, här ny­an­ser av grått, svart och blått. An­vänd ma­te­ri­al som zink, me­tall och plast.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.