Gril­la­de naan­bröd med ört­ol­ja

3

Leva & Bo - - Nybakat -

8 styc­ken • 50 g jäst • 3 dl vat­ten, 37 gra­der • 1 tsk salt • 2 msk raps­ol­ja • 2 tsk strö­soc­ker • 1 ägg • 7–8 dl ve­te­mjöl Ört- & vit­löks­ol­ja: • 1 dl ol­ja • 1 vit­löks­klyf­ta, hac­kad • 1 msk hac­ka­de färs­ka ör­ter, till ex­em­pel ba­si­li­ka el­ler per­sil­ja Smu­la ner jäst i en deg­blan­da­re. Häll på vatt­net. Blan­da i salt, raps­ol­ja, soc­ker och ägg.

Till­sätt ve­te­mjö­let li­te i ta­get, ar­be­ta de­gen smi­dig. Lägg över en bak­duk, låt de­gen jä­sa i 30 mi­nu­ter.

1 2

Vänd upp de­gen på lätt mjö­lat bak­bord. De­la upp de­gen i 8 bi­tar och for­ma var­je bit till en bul­le. Kav­la ut bul­lar­na till 4–5 mil­li­me­ters tjock­lek.

Gräd­da brö­den i en grill­pan­na i ett par mi­nu­ter på var­je si­da. Om du in­te har en grill­pan­na går de även bra att ste­ka i en stek­pan­na. Brö­den kan ock­så gräd­das i ug­nen på 250 gra­der. Lägg i så fall de­gen på plå­tar med bak­plåts­pap­per och gräd­da i cir­ka 5–8 mi­nu­ter. Låt brö­den sval­na un­der bak­duk.

Rör ihop in­gre­di­en­ser­na till ört- och vit­löks­ol­ja. Ring­la över brö­den me­dan de fort­fa­ran­de är li­te var­ma.

4 5

NAAN­BRÖD. Ett mås­te till in­dis­ka maträt­ter och goda till all slags kryd­dad mat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.