Lyx­i­ga Nu­tel­la-bul­lar

Leva & Bo - - Nybakat -

Barns­ligt gott, men de här bul­lar­na är så goda att de kom­mer att äls­kas av de sto­ra ock­så. Cir­ka 20 styc­ken • 50 g jäst • 150 g smör • 5 dl mjölk • 1 dl strö­soc­ker • ½ tsk salt • cir­ka 14 dl ve­te­mjöl. Fyll­ning: • cir­ka 2 dl Nu­tel­la,

has­sel­nötskräm • 2 msk smör, rumstem­pe­re­rat Till pens­ling: • 1 ägg • 4 msk pärl­soc­ker

Sätt ut muf­fins­for­mar el­ler bull­for­mar i pap­per på en plåt.

Smu­la ner jäs­ten i en deg­blan­da­re el­ler bun­ke. Smält smö­ret, häll i mjöl­ken i ka­strul­len och låt det bli 37 gra­der.

Häll väts­kan över jäs­ten. Blan­da i soc­ker och salt.

Ar­be­te in ve­te­mjö­let li­te i ta­get. Ar­be­ta de­gen smi­dig i cir­ka 4-5 mi­nu­ter. Sätt plast­fo­lie över bun­ken el­ler lätt på en bak­duk och låt de­gen jä­sa i 30 mi­nu­ter.

Vänd upp de­gen på ett lätt mjö­lat bak­bord. De­la upp de­gen i två bi­tar och for­ma var­je bit till en rund bul­le. Kav­la ut till rek­tang­lar, cir­ka ½ cen­ti­me­ter tjoc­ka.

Blan­da Nu­tel­la och smör. Bred bland­ning­en över den ut­kav­la­de de­gen och rul­la ihop på läng­den. Skär i cir­ka 3 cen­ti­me­ter bre­da bi­tar, lägg snäc­kor­na i for­mar­na. Lägg över en bak­duk och jäs yt­ter­li­ga­re i 30 mi­nu­ter.

Sätt un­der ti­den ug­nen på 210 gra­der.

Pens­la bul­lar­na med lätt upp­vis­pat ägg och strö över pärl­soc­ker. Gräd­da bul­lar­na mitt i ug­nen i cir­ka 10 mi­nu­ter.

Låt bul­lar­na sval­na på ett gal­ler.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.