Fru­kost­fral­lor med din­kel­mjöl top­pa­de med hav­re­gryn

1

Leva & Bo - - Nybakat -

Cir­ka 24 styc­ken • 50 g jäst • 5 dl vat­ten, 37 gra­der • 2 tsk salt • 2 msk strö­soc­ker • ½ dl raps­ol­ja • 2 dl hav­re­gryn • 5 dl full­korns­mjöl av din­kel • cir­ka 5 dl ve­te­mjöl Till pens­ling: • 1 ägg • 1 dl hav­re­gryn

Smu­la ner jäs­ten i en deg­blan­da­re. Häll på vatt­net och blan­da i salt, soc­ker, raps­ol­ja, hav­re­gryn och din­kel.

Ar­be­ta in ve­te­mjö­let li­te i ta­get, ar­be­ta de­gen smi­dig, om de­gen känns lös till­sätt li­te ex­tra ve­te­mjöl.

Sätt plast­fo­lie över bun­ken el­ler lägg på en bak­duk. Låt jä­sa i 30 mi­nu­ter.

Vänd upp de­gen på lätt mjö­lat bak­bord. De­la upp de­gen i 24

2 3 4

bi­tar. For­ma var­je bit till en bul­le och lägg bul­lar­na på plå­tar med bak­plåts­pap­per. Lägg på bak­du­kar och låt jä­sa i 30 mi­nu­ter. Sätt un­der ti­den ug­nen på 200 gra­der.

Pens­la brö­den med ett lätt upp­vis­pat ägg, strö över hav­re gryn och gräd­da bul­lar­na mitt i ug­nen i cir­ka 10–15 mi­nu­ter.

Låt brö­den sval­na på ett gal­ler un­der bak­duk.

5 6

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.