Ri­bol­li­ta

Leva & Bo - - Gott & Nyttigt -

Ri­bol­li­ta, som be­ty­der om­kokt på ita­li­ens­ka, är sop­por­nas pytti­pan­na. Sop­pan mår ba­ra bra av att stå till sig en stund, så där­för är den per­fekt att gö­ra en dag i för­väg. 4 por­tio­ner • 2 vit­löks­klyf­tor • 1 gul lök • 2 stjäl­kar bladsel­le­ri • 2 msk oliv­ol­ja • 2 mo­röt­ter • 2 pals­ter­nac­kor • 3 sto­ra sa­vojkåls­blad el­ler 4–5

svart­kåls­blad • 1 burk he­la to­ma­ter (400 g) • 1 dl vitt vin • 1 ½ li­ter kyck­ling- el­ler grön­saks­bul­jong (el­ler soppres­ter) • 1 msk hac­kad färsk el­ler 1 tsk

tor­kad tim­jan • 10 svart­pep­par­korn • 2 tsk salt • 4 la­ger­blad • 2 bur­kar blan­da­de bö­nor (800 g)

Ska­la vit­lö­ken och skär den i tun­na ski­vor. Ska­la och fin­hac­ka lö­ken. Strim­la sel­le­rin. Ska­la mo­röt­ter och pals­ter­nac­kor och skär i 1 × 1 cen­ti­me­ter sto­ra tär­ning­ar. Strim­la kå­len grovt.

Stek vit­lö­ken i ol­ja i en stor ka­strull på me­del­vär­me i någon mi­nut ut­an att det tar färg.

Till­sätt sel­le­ri, lök, mo­röt­ter och pals­ter­nac­kor och stek i yt­ter­li­ga­re ett par mi­nu­ter.

Klipp sön­der to­ma­ter­na di­rekt i bur­ken. Häll i vin, bul­jong och to­ma­ter och lägg i tim­jan, pep­par­korn, salt och la­ger­blad. Ko­ka upp och låt ko­ka i cir­ka 30 mi­nu­ter tills grön­sa­ker­na är mju­ka.

Låt bö­nor­na rin­na av och skölj dem se­dan i kallt vat­ten ett par gång­er. Lägg i bö­nor­na och den strim­la­de kå­len mot slu­tet och låt allt bli varmt.

1 2 3 4 5

MUSTIG. Ita­li­ensk grön­saks­sop­pa med kål och bö­nor – per­fekt att la­ga en dag i för­väg. LE­VA&BO •

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.