Vad gör jag med över­bliv­na kräf­tor?

Vad gör man om man får kräf­tor över? Hål­ler de att spa­ra? Har ni någ­ra bra tips?

Leva & Bo - - Fråga Oss - LARS I BOXHOLM

Man bru­kar sä­ga att kok­ta kräf­tor hål­ler två–tre da­gar i ky­len ef­ter att de ko­kats. Frys gär­na in så snabbt du kan om det blir över. Frys in dem i lag, och var no­ga med att in­te ta i kräf­tor som du ska fry­sa in med fing­rar­na. An­vänd en tång i stäl­let. Frys­ta kräf­tor ska helst ti­nas sak­ta i kyl­skåp, vil­ket tar cir­ka två dygn. Du kan ock­så ska­la kräft­stjär­tar­na, spa­ra i en burk i ky­len och ko­ka en bul­jong på ska­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.