Tips på bil­li­ga rot­tingsof­for?

Ni har haft så många fi­na ­rot­ting­sof­for med i era re­por­tage i som­mar, men de fles­ta är gans­ka dy­ra. Var hit­tar man li­te bil­li­ga­re sof­for? Svar:

Leva & Bo - - Fråga Oss - KA­TA­RI­NA

I det­ta fi­na re­por­tage ha­de vå­ra in­re­da­re hittat en en­kel rot­tingsof­fa för 200 kro­nor, på Bloc­ket, så ett tips är att kol­la där. Pas­sa på att kol­la lop­pi­sar ute i lan­det där folk kan säl­ja ut som­mar­stu­ge­möb­ler bil­ligt. Just nu är det fynd­lä­ge på rot­ting­möb­ler! Lyc­ka till.

ROT­TINGSOF­FOR. ­Enkla­re sof­for i rot­ting går att hit­ta på Bloc­ket el­ler på lop­pi­sar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.