FYLL BADRUMMET MED LIV.

Leva & Bo - - Redaktören -

Med smar­ta för­va­rings­lös­ning­ar och gott om av­last­nings­y­tor kan du ska­pa plats för he­la fa­mil­jen, även när morgon­tra­fi­ken är som här­li­gast. När det prak­tis­ka fun­ge­rar är det lätt att nju­ta av den stil­re­na de­sig­nen och lug­net när badrummet ba­ra är ditt. Bo­ka ett mö­te med vå­ra bad­rums­ex­per­ter så hjäl­per vi dig med allt från pla­ne­ring till in­stal­la­tion. Väl­kom­men till ditt va­ru­hus och IKEA.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.