70-TA­LETS MÖNS­TER OCH FÄRGSKALOR

70-ta­lets färgska­la och vurm för blom­migt och stormönst­rat är till­ba­ka i in­red­ning­en den­na höst. Här in­spi­ra­tion från Bloo­ming­vil­les höst­kol­lek­tion. Ljuslyk­tor, från 99 kro­nor, kud­de i gul moc­ka, 45 45 cen­ti­me­ter, 849 kro­nor, allt från Bloo­ming­vil­le.

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

×

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.