PORSLINET I FO­KUS

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Pors­lins­se­ri­en som ska få dig att äta mind­re por­tio­ner he­ter Bitz och är ut­veck­lad i sam­ar­be­te med dans­ka häl­so­ex­per­ten Christi­an Bitz. Se­ri­en ska med­ver­ka till att gö­ra mål­ti­den till en upp­le­vel­se där ma­gen lång­samt får re­gi­stre­ra mätt­nads­käns­la. Sten­gods­tall­rik med mind­re äty­ta, 129 kro­nor. Sten­gods­skål, 99 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.