TA IN NA­TU­REN & IN­RED MED VÄX­TER

Leva & Bo - - Grön Oas -

ÅÅTa va­ra på det som na­tu­ren er­bju­der, ploc­ka det

som finns i sä­song. ÅÅFärs­ka blom­mor och nyploc­ka­de väx­ter sät­ter

en­kelt piff på in­red­ning­en. ÅÅVå­ga en läc­kert mönst­rad ta­pet, ska­pa stil­le­ben med de­tal­jer i en­het­lig färgska­la och in­red med ma­te­ri­al som trä, korg, lä­der och sam­met.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.