SÖT FÖR­VA­RING MED KOR­GAR

Leva & Bo - - Kreativa Idéer -

ÅÅK­or­gar finns i al­la pris­klas­ser och går att få tag

på näs­tan över­allt i dag, så vå­ga tes­ta! ÅÅVis­ser­li­gen är na­tur­fär­gat en stark trend, men tes­ta gär­na nå­gon fin färg. Spre­ja el­ler må­la och ska­pa en helt ny käns­la. ÅÅK­or­gar är ock­så per­fekt för­va­ring till små­pry­lar i bad­rum­met el­ler på skriv­bor­det. Låt var och en väl­ja sin egen färg el­ler märk med en bok­stav, klipp gär­na en en­kel scha­blon att må­la i.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.