RO­MAN­TISK KRANS

Leva & Bo - - Romantisk Känsla -

1För­be­red hor­ten­si­an ge­nom att snit­ta av små kla­sar som sätts i vat­ten och sak­ta får tor­ka upp. Det­ta gör att blom­mor­na hål­ler sin färg och form när kran­sen se­dan tor­kar helt.

GÖR STOMMEN. Gör en kransstom­me av grov stål­tråd el­ler ta en som du re­dan har.

FÖR­DE­LA BLOM­MOR. Bind se­dan i hor­ten­si­akla­sar jämnt för­de­la­de över kran­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.