Som­mar­stäl­le vid Vä­nern

Här bor:

Leva & Bo - - Romantisk Känsla -

Ma­ria, Mat­hi­as, bar­nen Pa­trik och Jen­ny och gol­den retri­e­vern Fan­ny.

Ma­rie job­bar på Ica i Ma­ri­estad. Mat­hi­as är vd i för­säk­rings­bran­schen.

Fri­tids­hus i Brom­mösund på Tor­sö i Vä­nern ut­an­för Ma­ri­estad. Hu­set är på 80 kvadrat­me­ter och är byggt på 1850-ta­let.

Gör: Var: Instagram:

svart­hus­vit­stu­ga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.