Hav­skräft­risot­to med to­mat och krondill

Leva & Bo - - Skaldjursfrossa -

4 por­tio­ner • 20 små havs­kräf­tor • 4 to­ma­ter • 1 tsk strö­soc­ker • 2 scha­lot­ten­lö­kar • ¼ fänkål • 2 dl ar­bo­ri­o­ris • ½ dl oliv­ol­ja • 1 dl vitt vin • 2 msk hum­mer­fond • 7 dl ko­kan­de vat­ten • salt & svart­pep­par Till gar­ne­ring: • krondill, gräslöks­strån

1

Ska­la al­la kräf­tor ut­om fy­ra, som spa­ras till gar­ne­ring. Ski­va kräft­stjär­tar­na.

Skål­la to­ma­ter­na ge­nom att skä­ra ett kryss i ska­let på to­ma­ter­na med en vass kniv. Lägg

2

dem se­dan i ko­kan­de vat­ten i cir­ka 30 se­kun­der. Ta upp to­ma­ter­na med hål­slev och kyl dem i is­kallt vat­ten. Ta upp och dra av ska­let. kär­na ur och skär to­ma­ter­na i små tär­ning­ar. Strö över sock­ret.

Ska­la och hac­ka lök och fänkål. Fräs i en ka­strull med ol­ja tills det blir mjukt. Till­sätt ri­set och låt det frä­sa 1 mi­nut. Till­sätt vitt vin och låt det ko­ka in. Blan­da hum­mer­fond med ko­kan­de vat­ten och späd risot­ton ef­ter hand det ko­kar in. Låt sju­da un­der om­rör­ning i cir­ka 20 mi­nu­ter.

Rör ner to­ma­ter­na och de ski­va­de kräft­stjär­tar­na för­sik­tigt. Sma­ka av med salt och pep­par.

Ser­ve­ra i skå­lar och gar­ne­ra med hel kräf­ta, krondill och gräslöks­strån.

2 3 4

RISOTTO. Ljuv­ligt len och god risotto med havs­kräf­tor, to­mat och krondill.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.