Pan­ko­fri­te­ra­de muss­lor & sal­via med ai­o­li

Leva & Bo - - Skaldjursfrossa -

4 por­tio­ner • 1 kg vin­kok­ta blå­muss­lor, (se re­cept på för­ra upp­sla­get el­ler köp fryst blå­mus­sel­kött, 200 g) • cir­ka 1 dl majs­stär­kel­se • 2 ägg • cir­ka 3 dl pan­ko, asi­a­tiskt

strö­bröd • cir­ka 2 ½ dl raps­ol­ja • 12 färs­ka sal­vi­ab­lad • flingsalt Till gar­ne­ring: • röd spansk chili­pep­par, ski­vad Li­me- och chi­li­ai­o­li: • 1 ägg • 2 tsk dijon­se­nap • 1 tsk äp­pel­ci­der­vi­nä­ger • 1 ½ dl raps­ol­ja • 1 vit­löks­klyf­ta • ½ röd spansk chili­pep­par • ½ li­me, ri­vet skal • salt & pep­par • Cock­tail­pin­nar

Gör li­me- och chi­li­ai­o­lin först. Knäck ett ägg i en hög bä­ga­re till mix­ersta­ven. Till­sätt se­nap, vi­nä­ger och raps­ol­ja. Sätt ner mix­ersta­ven i bot­ten och kör tills det bil­das en ma­jon­näs i cir­ka 30 se­kun­der. Till­sätt ska­lad vit­lök, chi­li, och li­me­skal och mixa till en slät ai­o­li. Sma­ka av med salt och pep­par. Lägg upp i en el­ler fle­ra skå­lar att dip­pa muss­lor­na i.

Ko­ka muss­lor­na en­ligt re­cept på vin­kok­ta muss­lor el­ler ti­na för­pack­ning­en med blå­mus­sel­kött i kallt vat­ten. Låt de kok­ta muss­lor­na sval­na och ta ur dem ur ska­len. Lägg majs­stär­kel­se i en plast­på­se och lägg ner muss­lor­na och ska­ka för­sik­tigt. Ta upp och lägg dem på ett fat.

Vis­pa äg­gen i en vid skål. Lägg pan­ko i en an­nan vid skål. Vänd en muss­la i ta­get med en gaf­fel, först i ägg och se­dan i pan­ko. Lägg upp dem på smör­pap­per.

Värm raps­ol­jan i en stek­pan­na på me­del­vär­me till cir­ka 180 gra­der. Ha all­tid ett lock till hands att kvä­va lå­gor med, om ol­jan skul­le an­tän­das!

Lägg ner och fri­te­ra muss­lor­na i om­gång­ar, 1–2 mi­nu­ter per si­da, så att de får fin färg. Ta upp och låt dem rin­na av på dub­belt hus­hålls­pap­per. Fri­te­ra sal­vi­ab­la­den tills de blir fra­si­ga i cir­ka 30 se­kun­der.

Lägg upp muss­lor och sal­vi­ab­lad i en skål och gar­ne­ra med någ­ra ski­vor chi­li. Strö på li­te flingsalt. Stick i någ­ra cock­tail­pin­nar. Ser­ve­ra med li­me- och chi­li­ai­o­li.

1 2 3 4 5 6

TILL­TUGG. Fra­si­ga små pan­ko­fri­te­ra­de muss­lor dip­pas i li­me- och chi­li­ai­o­li och är go­da till ett glas öl el­ler vitt vin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.