Syl­tad pum­pa med chi­li & ing­e­fä­ra

Leva & Bo - - Skördefest -

Cr­ka 1 l • cir­ka 1 kg pum­pa • 1 1½ dl ät­tiks­sprit • 1 ½ dl vat­ten • ½ msk salt • 1 röd chi­li­frukt • 1 li­me • 3 vit­löks­klyf­tor • 2 msk hac­kad färsk ing­e­fä­ra • 1 msk tor­ka­de ko­ri­an­der­frön • 250 g strö­soc­ker (cir­ka 2 ¾ dl)

Ska­la och de­la pum­pan i bi­tar. Ta bort kär­nor­na med en sked. Skär i 2–3 cen­ti­me­ter sto­ra bi­tar.

Blan­da ät­tiks­sprit, vat­ten och salt i en bun­ke. Lägg i pum­pan och rör om. Lägg allt på en tall­rik och låt det stå och saf­ta sig ett dygn.

De­la chi­li­fruk­ten på läng­den och skra­pa ur kär­nor­na. Ska­la li­men med po­ta­tis­ska­la­re, skär bort det vita och finstrim­la ska­let. Pres­sa ur saf­ten. Ska­la vit­löks­klyf­tor­na.

Häll av la­gen från pum­pan i en gry­ta. Till­sätt chi­li, li­me, vit­löks­klyf­tor, ing­e­fä­ra, ko­ri­an­der­frön och soc­ker. Ko­ka ihop någ­ra mi­nu­ter tills sock­ret löst sig.

Lägg i pum­pan. Ko­ka på svag vär­me un­der lock tills den är mjuk. Ti­den be­ror på hur hård pum­pan är, och va­ri­e­rar mel­lan 15 och 30 mi­nu­ter. Känn med en prov­stic­ka.

Häll över pum­pan och la­gen i väl ren­gjor­da bur­kar. Sätt ge­nast på lock. Låt kall­na och för­va­ra i ky­len. Pum­pan är fär­dig att äta ef­ter cir­ka 3 vec­kor.

1 2 3 4 5 6 Höst­frukt på burk

Cir­ka 2 li­ter • cir­ka 500 g äpp­len • cir­ka 500 g pä­ron • 3–4 dl björn­bär Lag: • 9 dl vat­ten • 3 dl strö­soc­ker • 1 ka­nel­stång • 1 va­nilj­stång

Ska­la pä­ron och äpp­len och skär i klyf­tor el­ler bi­tar. Var­va frukt och bär i en väl ren­gjord 2-li­ters­burk.

Häll vat­ten, soc­ker och ka­nel i en ka­strull. Klyv va­nilj­stång­en på läng­den och skra­pa ner frö­na, lägg även ner själ­va stång­en. Ko­ka ihop la­gen un­der lock i cir­ka 5 mi­nu­ter.

Häll den var­ma la­gen över fruk­ten. Det är vik­tigt att la­gen täc­ker fruk­ten, an­nars jä­ser den. Sätt på lock och låt sval­na. För­va­ra fruk­ten i ky­len.

1 2 3

KRYD­DIGT. En smak­sätt­ning med chi­li och ing­e­fä­ra pas­sar bra till den mil­da pum­pan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.