Vad är gra­no­la?

Plöts­ligt finns det gra­no­la över­allt. Vad är skill­na­den på gra­no­la och müs­li?

Leva & Bo - - Fråga Oss - EVA

Gra­no­lan är all­tid rostad i ug­nen, gär­na med li­te ol­ja, vat­ten och ho­nung för att bli rik­tigt knap­rig. Tes­ta det­ta lyx­i­ga re­cept!

Lyxig gra­no­la med cho­klad

1 stor burk • 2 dl has­sel­nöt­ter • 3 dl hav­re­gryn • 2 dl din­kel­fling­or • 1 dl he­la lin­frön • 2 dl sol­ros­frön • 2 dl pumpakär­nor • ½ dl raps­ol­ja el­ler sol­ros­ol­ja • ½ dl vat­ten • ½ dl fly­tan­de ho­nung • 1 msk ka­nel • 2 dl tor­ka­de tran­bär (el­ler

and­ra tor­ka­de bär) • 2 dl ros­ta­de ko­kos­fling­or • 100 g hac­kad mörk cho­klad, 90 pro­cent Sätt ug­nen på 175 gra­der och klä en plåt med bak­plåts­pap­per.

Ros­ta nöt­ter i en torr stek­pan­na. Blan­da gryn, din­kel­fling­or, frön och kär­nor och lägg på plå­ten.

Blan­da ol­ja, vat­ten, ho­nung och ka­nel. Häll väts­kan över müs­lin, blan­da nog­grant.

Ros­ta i mit­ten av ug­nen i 25–30 mi­nu­ter. Rör om då och då. Låt gra­no­lan sval­na in­nan du blan­dar i tran­bär, ros­ta­de has­sel­nöt­ter, ko­kos­fling­or och hac­kad cho­klad. För­va­ra svalt i en burk med tätt­slu­tan­de lock.

1 2 3 4

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.