Hur und­vi­ker jag ma­rint?

Jag äls­kar blått men är trött på den ma­ri­na sti­len. Jag be­hö­ver in­spi­ra­tion in­för hös­ten men gil­lar in­te för ljus stil och in­te hel­ler grönt och me­tal­ler. Kan ni tip­sa mig om ett en­kelt sätt att upp­da­te­ra min ma­ri­na stil? Svar:

Leva & Bo - - Fråga Oss - JO­SE­FIN

Blå to­ner är verk­li­gen en stark trend i höst, gär­na ihop med do­va, mat­ta me­tal­ler och med ny­an­ser av vin­rött, en an­nan färg som dy­ker upp myc­ket. Åh­léns har ett fint möns­ter som fång­ar upp tren­den, Jo­an’s gar­den av Abi­gail Borg, med bå­de kud­dar, gar­di­ner och and­ra pry­lar till hem­met.

NYBLÅTT. In­spi­ra­tion till blått som in­te känns ma­rint, från Bros­te Co­pen­ha­gen och kud­de från Åh­léns.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.