”Vi blan­dar en hel del oli­ka sti­lar”

Mar­cus och Stina har ba­ra bott i sitt nya hus i ett halv­år, men det känns re­dan in­bott. – Det ska kän­nas och sy­nas att det är vi som bor här, sä­ger Stina. Här bor:

Leva & Bo - - Läsarhemmet -

Mar­kus, 30, Stina 29, vän­tar sitt förs­ta barn i ok­to­ber. Ny­byggd vil­la på 155 kvadrat­me­ter i Bor­länge. sti­najss.

Hem­met: Instagram:

1 FRIDFULLT

Sof­fan är från Hjort Knud­sen. Pe­a­ce-teck­net har Sti­nas pap­pa gjort. Mat­ta från El­los.

2 HÄNG

Den in­bju­dan­de häng­sto­len i ta­ket kom­mer från Bros­te Co­pen­ha­gen. DIY-BÄNK

Ved­för­va­ring­en är Be­stå från Ikea om Stina gjort om till sitt­bänk. Tav­la från Ne­der­län­der­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.