BEGRÄNSAD UPP­LA­GA

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Klongs hyl­la­de ljus­sta­ke Glo­ria släpps nu i ny ver­sion till fö­re­ta­gets ju­bi­le­ums­se­rie. Den nya va­ri­an­ten är gjord i so­lid sil­ver och finns en­dast i 20 ko­pi­or. Vill du läg­ga van­tar­na på en av des­sa får du be­ta­la 25 000 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.