Pro­gram­le­da­re & mo­de­ex­pert

Ål­der: Fa­milj:

Leva & Bo - - Nyfiken På -

38. Ma­ken Si­mo­ne och dot­tern Es­sie.

Jour­na­list som är pro­gram­le­da­re i ra­dio, pro­du­ce­rar podcas­ten ”Vatt­net går” och är mo­de­ex­pert i SVT. Skri­ver just nu en ro­man.

Stads­ha­gen i Stock­holm.

Gör: Bor:

STIL­MIX. Nina Cam­pi­o­nis in­red­nings­stil är i stän­dig för­änd­ring. Hem­met i Stock­holm in­re­der hon med myc­ket grö­na väx­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.