Pas­ta al for­no med spe­nat, to­ma­ter & ri­cot­ta

Leva & Bo - - Italienskt -

4–5 por­tio­ner • cir­ka 350 g pas­ta, till ex­em­pel

ri­ga­to­ni el­ler pen­ne • 2 kyck­ling­fi­lé­er • 2 msk grill­kryd­da • 1 msk smör • 1 knip­pe sal­lads­lök • 3 msk oliv­ol­ja • cir­ka 100 g ba­byspe­nat • 12–16 cock­tail­to­ma­ter • 2 dl sme­ta­na • 4 dl gräd­de • 1 dl torrt vitt vin, gär­na

mat­lag­nings­vin • 150 g ri­ven ost, till ex­em­pel

Wäst­gö­ta klos­ter • 2 dl fär­skri­ven par­me­san • ½–1 tsk salt • 1–2 krm ny­ma­len svart­pep­par • ½ tsk tor­kad ba­si­li­ka • 1 msk smör Till gar­ne­ring: • 1 dl fär­skri­ven par­me­san • 2–3 ore­ganokvis­tar,

ploc­ka­de blad Till ser­ve­ring: • ba­gu­et­te • 12–16 oli­ver • grön­sal­lad

Ko­ka pas­tan en­ligt an­vis­ning på pa­ke­tet. Låt rin­na av i ett durk­slag.

Kryd­da kyck­ling­en med grill­kryd­da och stek i smör i en gry­ta un­der lock i 5 mi­nu­ter på var­je si­da. Ef­ter­stek un­der lock i yt­ter­li­ga­re 58 mi­nu­ter. Ta från vär­men och låt kyck­ling­en sval­na. Skär i små strim­lor. An­sa och ski­va sal­lads­lö­ken. Fräs sal­lads­lö­ken i ol­jan i cir­ka 3 mi­nu­ter. Fräs spe­na­ten i ol­jan i cir­ka 1 mi­nut och to­ma­ter­na i cir­ka 3 mi­nu­ter. Sätt ug­nen på 200 gra­der. Häll sme­ta­na i en bun­ke. Rör i gräd­den och vi­net i om­gång­ar, an­vänd gär­na en bal­long­visp. Blan­da i de bå­da ost­sor­ter­na. Sma­ka av med salt, pep­par och ba­si­li­ka. Vänd ner kyck­ling, sal­lads­lök, spe­nat och to­ma­ter. Blan­da i pas­tan.

Häll och bred ut pas­tab­land­ning­en i en smord ugns­sä­ker form. Täck for­men med en smö­rad ugns­fo­lie och sätt på ett gal­ler i ned­re de­len av ug­nen i 35 mi­nu­ter. Ta bort fo­li­en och gräd­da i yt­ter­li­ga­re cir­ka 15 mi­nu­ter, tills gra­täng­en fått fin färg.

Låt gra­täng­en vi­la över­täckt med fo­lie i cir­ka 10 mi­nu­ter. Gar­ne­ra med par­me­san och ore­ganoblad. Ser­ve­ra med ba­gu­et­te, oli­ver och grön­sal­lad.

1 2 3 4 5 6 7 8

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.