Gra­ti­ne­ra­de bo­log­ne­se­fyll­da pas­ta­snäc­kor

Leva & Bo - - Italienskt -

4 por­tio­ner • 16 pas­ta­snäc­kor, con­chig­li­o­ni • 3 dl gräd­de • 2 dl fär­skri­ven par­me­san • ½ msk smör • ½ sats bo­log­ne­se färs­rö­ra,

se re­cept ne­dan • 3–4 msk smör • 3 msk strim­lad blad­per­sil­ja Till gar­ne­ring: • 1 dl ri­ven par­me­san

Ko­ka pas­tan en­ligt an­vis­ning på för­pack­ning­en, men mins­ka kok­ti­den med 2 mi­nu­ter. Häll av pas­tan i ett durk­slag, spo­la den med kallt vat­ten och låt rin­na av.

Ko­ka ihop gräd­de och par­me­san. Häll i en smord, ugns­sä­ker form. Sätt ug­nen på 200 gra­der. Fyll de av­run­na pas­ta­snäc­kor­na med färs­rö­ran och lägg i for­men. Top­pa snäc­kor­na med smö­ret i små klic­kar. Strö över per­sil­jan. Täck med smö­rad fo­lie och sätt for­men på ett gal­ler i ned­re de­len av ug­nen i cir­ka 25 mi­nu­ter. Ta bort fo­li­en och gra­ti­ne­ra pas­tan i cir­ka 10 mi­nu­ter. Top­pa med ri­ven par­me­san.

1 2

3 4 Bo­log­ne­se färs­rö­ra

Pas­sar bra till fyll­ning­ar, till ex­em­pel i la­sag­ne, pas­ta­rör el­ler pas­ta­snäc­kor. 4–5 por­tio­ner • 1 stor gul lök • 2 vit­löks­klyf­tor • 1 stor mo­rot • 4 msk oliv­ol­ja • 600 g kött­färs, gär­na

hög­revs­färs • 3 msk to­mat­puré • 1 burk kros­sa­de to­ma­ter • 2 la­ger­blad • 5 svart­pep­par­korn • 3 msk fin­hac­kad per­sil­ja • salt och pep­par

Ska­la och fin­hac­ka lök, vit­lök och mo­rot. Fräs lök och vit­lök i hälf­ten av ol­jan i en gry­ta i 3 mi­nu­ter. Till­sätt mo­ro­ten och fräs i 3 mi­nu­ter. Lägg upp grön­sa­ker­na på en tall­rik.

Fräs fär­sen smu­lig i res­ten av ol­jan, gär­na i två om­gång­ar, un­der om­rör­ning. Blan­da färs och grön­sa­ker i gry­tan. Rör i to­mat­purén. Blan­da i de kros­sa­de to­ma­ter­na. Lägg i la­ger­blad och pep­par­korn. Sjud un­der lock i cir­ka 30 mi­nu­ter.

Till­sätt per­sil­jan. Sal­ta och pepp­ra. Sjud så­sen i yt­ter­li­ga­re 15 mi­nu­ter.

1 2 3

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.