Äp­pel­paj med kryd­dig fyll­ning

Leva & Bo - - Skördetid -

6–8 por­tio­ner Smör­deg: • 6 dl ve­te­mjöl • 200 g smör • ½ dl vat­ten Fyll­ning: • 5 syr­li­ga äpp­len • 1 ½ dl strö­soc­ker • ½ ci­tron, ri­vet skal • 1 tsk ka­nel • 1 krm ri­ven mus­kot­nöt • 1 stött stjär­na­nis • 1 tsk po­ta­tis­mjöl Till pens­ling: • 1 upp­vis­pat ägg • 2 tsk rör­soc­ker el­ler strö­soc­ker Till ser­ve­ring­en: • 3 dl visp­gräd­de Till gar­ne­ring: • flor­soc­ker

Lägg ve­te­mjöl och smör i bi­tar i skå­len till mat­be­re­da­ren och kör till en smu­lig mas­sa. Till­sätt vatt­net och kör tills det bil­das en deg­boll. Platta till bol­len. Plas­ta och lägg i ky­len, 30 mi­nu­ter.

Ta upp de­gen och kav­la ut den till en rek­tang­el. Vik den i tre slag, kav­la ut igen i en rek­tang­el och vik i tre slag och lägg åter de­gen in­sla­gen i plast i ky­len i 30 mi­nu­ter.

Värm ug­nen till 225 gra­der. De­la de­gen, lägg hal­vor­na mel­lan bak­plåts­pap­per och kav­la ut de­lar­na till run­da plat­tor. Klä en rund paj­form, cir­ka 23 cen­ti­me­ter i di­a­me­ter, upp över kan­ten med den ena plat­tan.

Ska­la, de­la, kär­na ur och skär äpp­le­na i tun­na ski­vor. Blan­da soc­ker, ci­tron­skal, ka­nel, mus­kot, stjär­na­nis och po­ta­tis­mjöl i en stor plast­på­se. Lägg ner äp­pel­ski­vor­na, ska­ka runt dem och lägg över i paj­for­men. Put­sa och pens­la kan­ten på pa­jen med upp­vis­pat ägg.

Ta ut någ­ra hål med ett li­tet mått i den and­ra deg­plat­tan, cir­ka 5 cen­ti­me­ter från den ytt­re kan­ten. Rul­la upp den på en ka­vel­pin­ne och rul­la ut över pa­jen. Tryck ihop kan­ter­na. Lägg de ut­stan­sa­de bi­tar­na i ett möns­ter i mit­ten på pa­jen. Fäst med upp­vis­pat ägg. Pens­la he­la paj­loc­ket med ägg och strö över soc­ker. Gräd­da pa­jen i ned­re de­len av ug­nen i cir­ka 30 mi­nu­ter. Gar­ne­ra med flor­soc­ker. Ser­ve­ra med vis­pad gräd­de.

1 2 3 4 5

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.