Hjälp mig med den go­da mar­me­la­den!

Jag ha­de ett su­peren­kelt re­cept på björn­bärs­mar­me­lad som fanns med i LE­VA & BO men jag har tap­pat bort det. Kan ni hjäl­pa mig? Det var ing­et kon­ser­ve­rings­me­del i re­cep­tet.

Leva & Bo - - Fråga Oss - ANNICKA

Kan det va­ra det­ta re­cep­tet? Det är su­peren­kelt och gott!

Björn­bärs­mar­me­lad

Lyx­ig vin­ter­mar­me­lad som bör gö­ras nå­gon dag i för­väg för att få den rät­ta kon­si­sten­sen. Cir­ka 4 dl • 500 g frys­ta björn­bär • 4 dl rå­soc­ker • 4 msk pres­sad apel­sin

Lägg frys­ta bär, soc­ker och saft i en tjock­bott­nad ka­strull. Ko­ka un­der lock i cir­ka 5 mi­nu­ter.

Ta av loc­ket och fort­sätt ko­ka tills mar­me­la­den bör­jar bli tjock och seg i cir­ka 15 mi­nu­ter.

Mo­sa bä­ren lätt med en trä­gaf­fel nå­gon gång un­der kok­ti­den. Mar­me­la­den stel­nar yt­ter­li­ga­re när den kall­nar.

Häll upp på väl ren­gjord glas­burk. Sätt på lock och låt kall­na. För­va­ra i ky­len.

1 2 3 4

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.