Tips på sam­mets­sof­for?

Hej, det finns så många snyg­ga sam­mets­sof­for, men jag skul­le vil­ja hit­ta nå­gon som in­te är allt­för dyr men än­då hål­ler god kva­li­tet. Sam­met slits ju gans­ka myc­ket och samlar damm så den mås­te gå att ren­gö­ra. Vad ska jag sat­sa på?

Leva & Bo - - Fråga Oss - AN­NE­LI

Svar:

Tren­den med sam­mets­sof­for hål­ler i sig, och de kan verk­li­gen va­ra rik­tigt dy­ra! Ett svenskt mär­ke är Me­li­me­li ho­me som gör en här­lig soffa, Blan­ca, som finns i fle­ra stor­le­kar och fär­ger. En tre­sits­sof­fa med två kud­dar kos­tar från 16 000 kro­nor och görs på be­ställ­ning. En­ligt till­ver­ka­ren bör sof­fan damm­su­gas med en mjuk bors­te och dy­nor­na ska puf­fas re­gel­bun­det för att hål­la sig fi­na. Ett bil­li­ga­re al­ter­na­tiv är för­stås Ike­as Stock­holm som kos­tar 11 995 kro­nor i grön el­ler svart sam­met.

STÅTLIG. En sam­mets­sof­fa ger en lyx­ig och om­bo­nad käns­la. Den här kom­mer from Me­li­me­li ho­me.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.