”Vi har in­rett allt från grun­den”

Na­ta­lie kom­mer från Skå­ne men träf­fa­de Alex­an­der och flyt­ta­de till Halm­stad för tio år se­dan. I som­ras flyt­ta­de pa­ret in i sitt dröm­hus. – Mar­mor och mäs­sing är den rö­da trå­den. Här bor:

Leva & Bo - - Läsarhemmet -

Na­ta­lie, Alex­an­der och de­ras tre hun­dar. Ny­byggd trä­vil­la i Halm­stad

Hu­set: Instagram:

na­ta­li­e­jon­zon.

1 KÖ­KET

”Här är det öp­pet in till var­dags­rum­met och sto­ra säll­skaps­sy­tor”. 2 MAR­MOR

”På he­la ne­der­vå­ning­en har vi lagt mar­mor­golv. Har man tre hun­dar så sli­ter klor­na en del”. VI­TA LÅDOR

”Vi har be­stämt all in­red­nig. Vem dröm­mer in­te om att få be­stäm­ma allt i ett hus från grun­den!”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.