FRÅN SOFFA TILL SÄNG.

Leva & Bo - - Redaktören -

Här­li­ga HOLMSUND pas­sar al­la sti­lar och rum – um­gås med vän­ner och fa­milj på da­gen och för­vand­la en­kelt sof­fan till bädd­sof­fa för sov­gäs­ter till kväl­len. Med oli­ka kläds­lar att väl­ja mel­lan kan du hit­ta just din fa­vo­rit. Be­hö­ver du hjälp med att få hem din soffa hjäl­per vi dig gär­na med le­ve­ran­sen. Väl­kom­men till IKEA.

Läs mer om hem­le­ve­rans på IKEA.se/ser­vice

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.